Palma
CAMBRERS/ES RESTAURANT A PALMA
Per a restaurant italià situat al FAN Mallorca Shopping. Funcions: les pròpies de cambrer/a, atenció al client, servir comandes, neteja etc.
Data d'inici: dilluns, 28 de maig de 2018
Salari: 17.500 € bruts anuals
Horari: jornada completa migdia i vespre
Tipus/durada de contracte: minim 3 mesos
Formació / Titulació: Formació a càrrec de l'empresa
Altres: Es realitzarà formació prèvia remunerada a un restaurant de Barcelona
Experiència: es valorarà en lloc similar
Idiomes: es valorarà coneixement d'anglès i alemany
Informàtica: usuari
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: priera@grupfuster.net amb la ref. Infojove cambrer/a