Palma
MONITORS/ES MENJADOR A PALMA
Educar a l'estona de menjador i en el lleure, treballar hàbits, normes de convivència i actituds envers el menjar, organització del menjador (pautes de conducta, control d'àpats, etc), dinamització i seguiment d'un grup d'infants.
Data d'inici: dilluns, 16 d'octubre de 2017
Salari: Segons conveni
Horari: 14 a 16 h.
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: Monitor d' activitats de temps lliure
Experiència: 1 any com a monitor/a de temps lliure
Com sol·licitar : Enviar CV a: mgonzalezc@peretarres.org amb la ref. Infojove moni menjador Palma