Palma
Responsable de control de costos i comptabilitat (controler)
Supervisió de l' elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats. Control d' objetivius financiers. Desenvolupamnet i reportde la compatbilitat analítica i sistema de costos de la societat.
Data d'inici: dilluns, 4 de setembre de 2017
Salari: 24.000 € - 36.000 € bruts/anuals
Horari: 9h-17h
Tipus/durada de contracte: Indefinit un cop superarat periode de prova.
Formació / Titulació: Grau en Econòmiques o ADE.
Altres: Imprescindible sólids coneixements de cmpatabilitat.
Experiència: mínim 2 anys en lloc similar
Idiomes: Anglés alt, alemany valorable.
Informàtica: Excel, programes de comptabilitat , comptabilitat analítica.
Com sol·licitar : Enviar el CV al correu electrònic luz@cyrconsultores.es amb la ref. Infojove